Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz adresy email podawane przez użytkowników strony są wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia i wydawania czasopisma „Stan Rzeczy”. Podane dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.