Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada redakcyjna

Barbara Czarniawska – University of Gothenburg

Chris Hann –  Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle)

Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey

Patrick Michel – Centre Maurice Halbwachs, CNRS (Paris)

Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera

Andrzej Walicki  (†) – profesor emeritus, Uniwersytet Notre Dame, członek Polskiej Akademii Nauk