Nowicka-Franczak, Magdalena. „Languages of the Peripheries: Tomasz Zarycki, «The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociology»”. Stan Rzeczy, no. 2(23) (październik 9, 2023): 349–355. Udostępniono kwiecień 12, 2024. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/511.