Harasimowicz, Julia. „Genezy upadków: Thomas J. Brown, «Civil War Monuments and the Militarization of America»”. Stan Rzeczy, no. 2(19) (listopad 1, 2020): 301-314. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/446.