Rakowski, Tomasz. „Socjologia Pracy Jako Spojrzenie Wstecz. Możliwości Interpretacyjne książki «Cięcia. Mówiona Historia transformacji» Aleksandry Leyk I Joanny Wawrzyniak”. Stan Rzeczy, no. 1(18) (kwiecień 1, 2020): 235-247. Udostępniono wrzesień 24, 2021. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/407.