Shor-Chudnovskaya, Anna. „The Incomprehension of Terror As a Harbinger of “Post-Truth”?”. Stan Rzeczy, no. 2(17) (listopad 1, 2019): 55-77. Udostępniono październik 7, 2022. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/386.