Kaczmarczyk, Michał Roch. „The Concept of Values in Florian Znaniecki’s Early Work”. Stan Rzeczy, no. 2(15) (listopad 1, 2018): 57-73. Udostępniono listopad 28, 2022. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/28.