Kaczmarczyk, Michał Roch. „Introduction”. Stan Rzeczy, no. 2(15) (listopad 1, 2018): 7-10. Udostępniono listopad 28, 2022. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/26.