Dominiak, Łukasz. „The Transatlantic Migration of Ideas: Florian Znaniecki in America in the Years 1914–1919”. Stan Rzeczy, no. 2(15) (listopad 1, 2018): 41-55. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/20.