Stan Rzeczy. „In Memory of Arkadiusz Peisert”. Stan Rzeczy, no. 2(15) (listopad 1, 2018): 13-14. Udostępniono luty 27, 2021. https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/14.