Rawski, T. „Ludowa Historia Polski. Między Krytyką Elit a Upodmiotowieniem Ludu”. Stan Rzeczy, nr 2(21), listopad 2021, s. 323-30, doi:10.51196/srz.21.12.