Cymbrowski, Borys. „Socjologia Jako Nauka O rzeczywistości Historycznej. Przeszłość W Pracach socjologów Niemieckich Okresu międzywojennego”. Stan Rzeczy, nr 2(21), listopad 2021, s. 35-80, doi:10.51196/srz.21.3.