Głowacka-Grajper, Małgorzata. „Projektowanie pamięci Narodu: Mikołaj Getka-Kenig, „Pomniki Publiczne I Dyskurs zasługi W Dobie «wskrzeszonej” Polski Lat 1807–1830»”. Stan Rzeczy, nr 2(19), listopad 2020, s. 345-51, doi:10.51196/srz.19.17.