Harasimowicz, J. „Genezy upadków: Thomas J. Brown, «Civil War Monuments and the Militarization of America»”. Stan Rzeczy, nr 2(19), listopad 2020, s. 301-14, doi:10.51196/srz.19.12.