Mizerski, Jan. „O Pomnikach Nie Tylko społecznie: Marek Domański, Tomasz Ferenc (red.), «Pomniki Wojenne: Formy, Miejsca, pamięć»”. Stan Rzeczy, nr 2(19), listopad 2020, s. 333-7, doi:10.51196/srz.19.15.