Warnke, Martin. „Ikonografia Polityczna”. Stan Rzeczy, nr 2(19), listopad 2020, s. 21-35, doi:10.51196/srz.19.3.