Ferenc, T. „Monumenty Glorii I żałoby : Amerykańskie Pomniki Wojny Wietnamskiej”. Stan Rzeczy, nr 2(19), listopad 2020, s. 207-3, doi:10.51196/srz.19.9.