Koprowicz, A. „Nauka Patrzenia Na Siebie. Egofotografie chłopskich czytelników «Gazety Świątecznej» (1881–1905)”. Stan Rzeczy, nr 2(21), listopad 2021, s. 205-41, doi:10.51196/srz.21.8.