Rakowski, T. „Socjologia Pracy Jako Spojrzenie Wstecz. Możliwości Interpretacyjne książki «Cięcia. Mówiona Historia transformacji» Aleksandry Leyk I Joanny Wawrzyniak”. Stan Rzeczy, nr 1(18), kwiecień 2020, s. 235-47, doi:10.51196/srz.18.13.