Rogalski, M. „Komentarz przekładowy Do Tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego «Błogosławiony Augustyn»”. Stan Rzeczy, nr 1(18), kwiecień 2020, s. 41-44, doi:10.51196/srz.18.3.