Rogalski, M. „Wołanie O Redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, „Listy. Warszawa. Paryż. Boston”; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, „Listy 1957–2007”; «Korespondencja Jana Patočki Z Ireną Krońską I Krzysztofem Michalskim (wraz Z Listami Tadeusza Krońskiego)»”. Stan Rzeczy, nr 1(16), kwiecień 2019, s. 339-52, doi:10.14394/srz.16.14.