Zaborowski, Leszek. „Wyprawa W Trzynastolecie: Ulrich Schmid (red.), «Estetyka Dyskursu Nacjonalistycznego W Polsce 1926–1939»”. Stan Rzeczy, nr 2(11), listopad 2016, s. 303-10, doi:10.51196/srz.11.23.