Mączka, Dorian. „ Nauka a Nuda – Spojrzenie Z Perspektywy Filozoficznej”. Stan Rzeczy, nr 2(11), listopad 2016, s. 149-65, doi:10.51196/srz.11.9.