Marczewski, Paweł. „Historyk Idei Jako tłumacz: Martin J. Burke, Melvin Richter (red.), «Why Concepts Matter: Translating Social and Political Thought»”. Stan Rzeczy, nr 1(10), kwiecień 2016, s. 473-7, doi:10.51196/srz.10.27.