Bilewicz, A. „For the Art of Distance: Tomasz Rakowski, “Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia””. Stan Rzeczy, nr 2(15), listopad 2018, s. 201-8, doi:10.14394/srz.15.14.