Kaczmarczyk, M. R. „The Concept of Values in Florian Znaniecki’s Early Work”. Stan Rzeczy, nr 2(15), listopad 2018, s. 57-73, doi:10.14394/srz.15.5.