Pawłowski , Łukasz. „ Bitwa O słowa: Andrzej Walicki. «Od Projektu Komunistycznego Do Liberalnej utopii»”. Stan Rzeczy, nr 1(6), kwiecień 2014, s. 286-9, doi:10.51196/srz.6.14.