Stan Rzeczy. „In Memory of Arkadiusz Peisert”. Stan Rzeczy, nr 2(15), listopad 2018, s. 13-14, doi:10.14394/srz.15.2.