Łapiński , Filip (2018) „ Lewicowość bez utopii: Rozmowa o książce Krzysztofa Świrka «Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy». Streszczenie spotkania autorskiego”, Stan Rzeczy, (1(14), s. 299-301. doi: 10.51196/srz.14.17.