Matysek-Imielińska , Magdalena (2018) „Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś: Emilia Kiecko, «Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL»”, Stan Rzeczy, (1(14), s. 289-295. doi: 10.51196/srz.14.16.