Jakubowicz-Prokop, Z. (2022) „Metafizyczny potencjał feminizmu - różnica płciowa i pytania o naturę świata”, Stan Rzeczy, (1(22), s. 117–154. doi: 10.51196/srz.22.4.