Kamiński, B. (2022) „Zwrot ontologiczny w naukach społecznych jako próba pomyślenia nowego porządku społeczno-politycznego ludzi i rzeczy”, Stan Rzeczy, (1(22), s. 335-355. doi: 10.51196/srz.22.13.