Wyżga, M. (2021) „Historia ludowa a historia lokalna Polski”, Stan Rzeczy, (2(21), s. 331–343. doi: 10.51196/srz.21.13.