Głowacka-Grajper, M. (2020) „Projektowanie pamięci narodu: Mikołaj Getka-Kenig, „Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie «wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830»”, Stan Rzeczy, (2(19), s. 345-351. doi: 10.51196/srz.19.17.