Starzec, P. (2020) „Przedept przez wielki plan. Architektura władzy Deyana Sudjica: Deyan Sudjic, «Kompleks gmachu. Architektura władzy»”, Stan Rzeczy, (2(19), s. 339–344. doi: 10.51196/srz.19.16.