Warnke, M. (2020) „Ikonografia polityczna”, Stan Rzeczy, (2(19), s. 21–35. doi: 10.51196/srz.19.3.