Ferenc, T. (2020) „Monumenty glorii i żałoby : Amerykańskie pomniki wojny wietnamskiej”, Stan Rzeczy, (2(19), s. 207-237. doi: 10.51196/srz.19.9.