Pawlik, R. (2020) „Pomnik konny Jana III Sobieskiego w Łazienkach jako symbol zwycięstwa: Nota do dziejów hipologii politycznej”, Stan Rzeczy, (2(19), s. 73–99. doi: 10.51196/srz.19.5.