Joas, H. (2021) „Sakralizacja i desakralizacja. Panowanie polityczne i interpretacje religijne”, Stan Rzeczy, (1(20), s. 239-260. doi: 10.51196/srz.20.10.