Nawrocki, M. (2021) „Drapieżcze tożsamości i populistyczna «communitas»: Immunitarne konstruowanie wspólnoty w prawicowych dyskursach populistycznych”, Stan Rzeczy, (1(20), s. 19–45. doi: 10.51196/srz.20.2.