Krajewski, M. (2021) „Miejsce drzew jest w lesie. O miejskiej biofobii”, Stan Rzeczy, (1(20), s. 203-228. doi: 10.51196/srz.20.8.