Koprowicz, A. (2021) „Nauka patrzenia na siebie. Egofotografie chłopskich czytelników «Gazety Świątecznej» (1881–1905)”, Stan Rzeczy, (2(21), s. 205-241. doi: 10.51196/srz.21.8.