Rakowski, T. (2020) „Socjologia pracy jako spojrzenie wstecz. Możliwości interpretacyjne książki «Cięcia. Mówiona historia transformacji» Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak”, Stan Rzeczy, (1(18), s. 235-247. doi: 10.51196/srz.18.13.