Rogalski, M. (2020) „Komentarz przekładowy do tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego «Błogosławiony Augustyn»”, Stan Rzeczy, (1(18), s. 41-44. doi: 10.51196/srz.18.3.