Rogalski, M. (2019) „Wołanie o redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, „Listy. Warszawa. Paryż. Boston”; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, „Listy 1957–2007”; «Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego)»”, Stan Rzeczy, (1(16), s. 339-352. doi: 10.14394/srz.16.14.