Świrek, K. i Rawski, T. (2019) „Intelektualiści totalni: między dominacją a krytyką”, Stan Rzeczy, (1(16), s. 11-24. doi: 10.14394/srz.16.1.