Kołodziejska , Marta (2016) „ Między kościelnością a indywidualizmem: Łukasz Bertram, «Wyrodne dzieci nowoczesności. Indultowi tradycjonaliści katoliccy w Warszawie»”, Stan Rzeczy, (2(11), s. 296-302. doi: 10.51196/srz.11.22.