Leszkowicz, T. (2016) „ Pamięć, żałoba, konflikt – 70 lat pamięci powstania: Marcin Napiórkowski, «Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014»”, Stan Rzeczy, (2(11), s. 252-259. doi: 10.51196/srz.11.17.