Pańczak , M. (2016) „ Nuda i eksces w «Zdarzeniach na brygu Banbury» Witolda Gombrowicza”, Stan Rzeczy, (2(11), s. 167-186. doi: 10.51196/srz.11.10.