Flakus, Maria i Palt , Łukasz (2016) „ Psychologicznie o nudzie – teorie i modele nudy”, Stan Rzeczy, (2(11), s. 119-138. doi: 10.51196/srz.11.7.